Galeriler
Tabiat Tarihi Müzesi iki kat üzerinde ve yaklaşık 2500 metrekarelik bir alanınında yerleşim göstermekte olup, toplam 4000 adet tanılı obje 6 farklı galeride sergilenmektedir. Ayrıca, müzemizde 3000’e yakın obje karşılaştırma materyali olarak merkez laboratuvarındaki dolaplarda yeralmaktadır.

1. Paleontoloji Galerisi (1168 obje): Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplanmış Tersiyer yaşlı (60 - 2 milyon yıl öncesi) memeli fosilleri (Proboscidea-Filler, Perissodactyla-Tektoynaklılar, Carnivora-Etçiller, Rhinocerotidae-Gergedanlar, Artiodactyla-Çifttoynaklılar, Giraffidae-Zürafalar gibi), Karbonifer yaşlı (350 milyon yıl öncesi) bitki fosilleri (Pteropsida-Eğreltiotları, Lycopside-Kibritotları gibi) ve Kambriyenden Pleistosene kadar yaşamış çeşitli omurgasız fosilleri sergilenmektedir. Perissodactyla, Proboscidea ve Primata takımlarının 60 milyon yıl önce yaşamış atalarına ait fosiller ve günümüz temsilcilerine ait örnekler çeşitli panolarda sergilenmektedir. Fosillerin düzenlenmesinde jeolojik zaman ve evrim gözetilmiştir. Galeride, ayrıca, Salihli (Manisa) yöresinde 10.000 yıl öncesine ait bir volkan patlaması sonrası oluşan insan ayak izi ve Kahramanmaraş’ta Gavur Gölü bataklığında bulunmuş bir Suriye filinin (Elephas maxima asurus) iskeleti yer almaktadır.

Hipparion   kafatası (atın atası) Sinap-ANKARA. Gülpınar (Çanakkale) Memeli Faunası Yulaflı (TEKİRDAĞ) Lokalitesi Memeli Fosilleri
 

2.Kayaç ve Mineral Galerisi (811 obje): Mağmatik, tortul ve başkalaşım kayalarına ait örnekler, oluşum kökenlerine göre, sistematik olarak ayrı ayrı vitrinlerde örneklenmiştir. Ekonomik değeri ve günlük yaşamda kullanım yeri olan kayaç ve mineraller (mermer, perlit, kömür çeşitleri, petrol ürünleri, radyoaktif mineraller ve çeşitli cevherler) yanısıra,adoğada çok ender rastlanan dev boyutlu kuvars kristalleri, Müzenin en ilginç örneklerini oluşturur. Yarı değerli süs taşı olarak bilinen bazı mineral ve kayaların işlenmiş ve doğal örneklerin bir arada sergilendiği bölüm, galerinin renkli köşelerinden biridir. Galeride, volkanizma ses-duman effektleri ve ilgili posterlerle sergilenmektedir.

Kolemanit (BURSA). Kuvars (AYDIN). Volkanizma Modeli
 

3, Kuşlar Galerisi (168 obje): Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında doğal bir köprü işlevi görmektedir. Sahip olduğu bu coğrafi konumu nedeniyle Türkiye’de 426 kuş türü gözlenmektedir. Galeride, özellikle Ege Bölgesinde gözlenen 104 tür kuş (atmaca, kartal, flamingo, pelikan, balıkçıl gibi) sergilenmektedir. Ayrıca, ziyaretçilere kuş yumurtalarının çeşitliliği konusunda bilgi verilmesi amacı ile 31 değişik kuşun yumurtası da yer almaktadır.

 

Halcyon smyrnensis (İzmir yalıçapkını). Gyps fulvus (Kızıl akbaba). Phoenicopterus roseus (Flamingo).


4.Giriş Galerisi (937 obje): Türkiye' nin çeşitli memeli fosil lokalitelerinden toplanmış fosiller (Aceratherium-Gergedan, Listriodon-Domuz ve Machairodus-Kılıç dişli kedi gibi); Archaeopteryx-Kuşların atası, Hint ve Pasifik Okyanuslarında yaşayan omurgasız hayvanlar ve çeşitli kayaç örnekleri sergilenmektedir. Ayrıca Kütahya yöresine özgü kırmızı traverten sütunlar ve sponsorluğu İzmir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina tarafından sağlanan polyesterden orjinal boyutunda yapılmış olan Tyrannosaurus rex (dinozor) (uzunluk 12 m. yükseklik 5 m.) iskeleti yer almaktadır.

Aceratherium kafatası (Yulaflı-TEKİRDAĞ).
Güneş sistemi.
Machairoduskafatası (Kemiklitepe-UŞAK)
Omurgasız örnekler (Hint ve Pasifik Okyanusu)

 


5. Genel Zooloji Galerisi (766 obje): Çeşitli denizel omurgasızlar, deniz balıkları, tatlısu balıkları, sürüngenler, memelilere ait tahnit edilmiş kolleksiyonlar sergilenmektedir. Nesli tükenmiş olan Selçuk yöresinden iki Anadolu panter örneği, çift başlı hazer yılanı ve uzakdoğu kökenli kelebek örnekleri yer almaktadır.

Diodon hystrix (Kirpi balığı). Coluber caspius (Çift başlı hazer yılanı). Kelebekler.
   
Sürüngen örnekleri.    


6.Evrim ve Karşılaştırmalı Osteoloji Galerisi (81 obje): Günümüzde yaşayan balina, devekuşu, at, domuz, tilki, kanguru, yunus, keçi ve yılan iskeletleri sergilenmektedir. Ayrıca Roma dönemine ait (2000 yıl önce) Uşak’ta yaşamış olan bir insanın iskeleti yer almaktadır .
 

At, devekuşu, keçi, kanguru ve domuz iskeletleri. Roma dönemine ait insan iskeleti(UŞAK).