Çerez Örnek

Misyonumuz

Doğa ve doğa tarihine ilişkin objelerin korunması, saklanması ve onlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapabilmesi ve onların gelecek kuşaklara aktarılması; toplumun ve tüm eğitim kuruluşlarının eğitim ve öğretimine katkı sağlayarak, bu çalışmaları ulusal ve uluslararası kurumlarla paylaşarak araştırıcı ve yaratıcı doğa bilimcilerin yetişmesine katkı sağlaması ve doğa tarihini çağdaş müzecilik anlayışı içinde toplumla bütünleştirmesidir.

Vizyonumuz

Merkez ve Müzenin bilimsel ve teknolojik açıdan uluslararası standartlardaki çağdaş konuma gelmesi, toplumla bütünleşmesi ve evrensel değerlere sahip olmasıdır.

İlkelerimiz

Doğa tarihi ile ilgili objeleri korumak, saklanmak ve gelecek kuşaklara bozulmadan aktarmak; Doğa tarihi konusunda yapılacak çalışmalarda öncülük etmek ve kaliteli, yaratıcı ve araştırıcı doğa bilimcileri yetiştirmek; Çocuklar, öğrenciler ve toplumun her kesimini doğa olayları (depremler, volkanlar, evrim gibi) hakkında bilgilendirerek onların bilinçlendirmek; Jeolojik miras kapsamındaki eserlerin korunmasına öncülük etmek ve nesli sönmekte olan canlıların korunmasını sağlamak; Doğa tarihini çağdaş müzecilik anlayışı içerisinde toplumun ayağına sunmak; Fosil yakıtların kullanımını sınırlamak; Ulusallıkla evrenselliği birlikte düşünmek; Evrensel değerlerle insan haklarına saygılı olmak; Çevreye duyarlı olmak.

Değerlerimiz

Çağdaş müzecilik, Sürekli gelişim ve değişim, Bilimsellik, Doğa tarihini gençlere anlatmak, Evrensellik, Toplumsal yararlılık, Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Katılımcılık.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ