Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Paleontoloji Galerisi (1168 obje): Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplanmış Tersiyer yaşlı (60 - 2 milyon yıl öncesi) memeli fosilleri (Proboscidea-Filler, Perissodactyla-Tektoynaklılar, Carnivora-Etçiller, Rhinocerotidae-Gergedanlar, Artiodactyla-Çifttoynaklılar, Giraffidae-Zürafalar gibi), Karbonifer yaşlı (350 milyon yıl öncesi) bitki fosilleri (Pteropsida-Eğreltiotları, Lycopside-Kibritotları gibi) ve Kambriyenden Pleistosene kadar yaşamış çeşitli omurgasız fosilleri sergilenmektedir. Perissodactyla, Proboscidea ve Primatatakımlarının 60 milyon yıl önce yaşamış atalarına ait fosiller ve günümüz temsilcilerine ait örnekler çeşitli panolarda sergilenmektedir. Fosillerin düzenlenmesinde jeolojik zaman ve evrim gözetilmiştir. Galeride, ayrıca, Salihli (Manisa) yöresinde 10.000 yıl öncesine ait bir volkan patlaması sonrası oluşan insan ayak izi ve Kahramanmaraş’ta Gavur Gölü bataklığında bulunmuş bir Suriye filinin (Elephas maxima asurus) iskeleti yer almaktadır.